flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток № 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Жовтневого районного суду м. Маріуполя
№ 33-І/02-05 від 18.02.2019 року 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становить службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області


 1. Відомості в організаційно - розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судами Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які містять Гриф «Для службового користування».
 4. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 5. Відомості, що можуть міститися в документах суду:  
 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ суддів та працівників апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 3. Відомості, що можуть міститися в реєстраційних журналах, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу.
 4. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.

2018 © Всі права захищені 

 

 

Додаток № 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Жовтневого районного суду м. Маріуполя
№ 33-І/02-05 від 18.02.2019 року 

ПЕРЕЛІК

документів у Жовтневому районному суді м. Маріуполя Донецької області, які становлять службову інформацію та яким надано Гриф «Для службового користування»

 

 1. Протоколи зборів суддів.
 2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.
 3. Плани роботи суду з основної діяльності та звіти з їх виконання.
 4. Журнал звернень про надання публічної інформації.
 5. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
 6. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.
 7. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.
 8. Розпорядження голови суду та керівника апарату суду.
 9. Особові справи суддів та працівників апарату суду.
 10. Книга обліку руху особових справ.
 11. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.
 12. Книга обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, заробітну плату.
 13. Копії довідок, видані працівникам апарату суду про стаж, місце роботи, заробітну плату та інші.
 14. Документи (листи, довідки, інформація) щодо притягнення працівників суду до дисциплінарної відповідальності.
 15. Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових розслідувань.
 16. Журнал реєстрації посвідчень працівників суду.
 17. Графік надання відпусток, заяви працівників суду про надання щорічних, навчальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати.
 18. До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, відомості, заяви, плани, списки) щодо підвищення ква­лі­фі­ка­ції.
 19. Протоколи засідань конкурсної комісії із заміщення вакантних посад, обрання на посаду.
 20. Документи (екзаменаційні відомості, розписки, звіти, відгуки) конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади.
 21. Документи (подання, заяви) щодо заохочення працівників апарату суду.
 22. Табелі обліку використання робочого часу.
 23. Журнал реєстрації приходу на роботу та виходу з роботи працівників суду.
 24. Табелі та довідки про участь присяжних в судовому засідання.
 25. Журнали обліку інструктажів з техніки безпеки та охорони праці.
 26. Документи проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 27. Матеріали проходження навчальної або виробничої практики студентами юридичних навчальних закладів.
 28. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.
 29. Матеріали по веденню військового обліку в суді.
 30. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції .
 31. Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді.
 32. Журнал обліку апеляційних скарг в кримінальних справах (провадженнях).
 33. Журнал обліку апеляційних скарг у цивільних та адміністративних справах
 34. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій.
 35. Журнал обліку речових доказів.
 36. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом.
 37. Журнал видачі копій судових документів.
 38. Журнал обліку врученої кореспонденції.
 39. Журнал обліку печаток і штампів суду.
 40. Журнал видачі справ для знайомлення.
 41. Номенклатура справ суду.
 42. Доручення судів іноземних держав до суду відповідно до Конвенції про правову допомогу.
 43. Плани роботи постійно діючої експертної комісії.
 44. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.
 45. Опис справ постійного зберігання, опис справ тимчасового зберігання, опис справ тривалого зберігання.
 46. Акти прийому-передачі матеріальних цінностей (накладні, договори).
 47. Матеріали інвентаризації матеріальних цінностей (протоколи, акти, інвентаризаційні описи).
 48. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації».