flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в.о. голови Жовтневого районного суду м. Маріуполя  Донецької області
№  1-О/1.2.22  від  15.06.2012 року
 


 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію


 
1.    На виконання положень ст. ст. 19, 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» запровадити механізм визначення фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються.
2.    Ця Інструкція встановлює загальні правила та визначає порядок щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Жовтневим районним судом м. Маріуполя  Донецької області (далі - суд) за запитами на інформацію, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів.
3.    При отримані для виконання запиту на публічну інформацію посадова особа, відповідальна за надання інформації, аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу та якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, проводить підрахунок аркушів документів, які необхідно копіювати або друкувати.
4.    У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, посадова особа упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Донецькій області про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
5.    Відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Донецькій області здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та передає його відповідальній особі за надання інформації на запит.
6.    Посадова особа, яка готує інформацію на запит, надсилає рахунок на відшкодування витрат запитувачу інформації в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.
7.    Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
8.    Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
9.    Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області від запитувача інформації, відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну за розгляд запиту посадову особу про надходження коштів на рахунок територіального управління.
10.    Після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат, відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів.
11.    Відповідно до положень пункту 3 частини 1 статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» у відповіді на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок може бути відмовлено у разі не оплати витрат, пов'язаних з копіюванням або друком.
12.    Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області, про що відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну особу за надання інформації на запит.
13.    Відповідно до статті 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати, сканувати їх та записувати на будь-які носії інформації, що не є способом виготовлення копій документів і тому не може стягуватися плата. Також плата за копіювання та друк не стягується при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
Послуга, що надається    Граничні норми витрат
Копіювання або друк копійдокументів формату А4 та меншогорозміру (в тому числі двосторонній друк    не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
 
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)    не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)    від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
*Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
Додаток 2
Одержаних наданих послуг:                      Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області
Реєстраційний рахунок:                             № 31256272211132 в ГУ ДКСУ в Донецькій області
МФО банку:                                                 834016
ОКПО:                                                          26288796
Платник:                                                       __________________________________________                                                
 


РАХУНОК № ________
від _______    __________________ 20____ року
 

з/п    Найменування    Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДФ), грн..    Кількість сторінок од.    Ціна
(без ПДФ), грн..
1.    Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру               
2.    Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру               
3.    Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо               
РАЗОМ              
 
Всього до сплати: __________________________________________________________________
                                                           (сума прописом)
 
Начальник управління                    ______________________               Н.Я. Бадахов
                                                                       (підпис)
Начальник відділу ПФД,
бухгалтерського обліку
та звітності ТУ ДСА України
в Донецькій області                         ______________________               І.А. Стешенко
                                                                       (підпис)